Scientific Committee

Abderrahmane Romane

Coordinator of REMAPAM, Morocco / Cadi Ayyad University

Environmental analytic chemistry, phytochemistry, medicinal plants

Abdollah Hassanzadeh Gorttapeh

Agricultural and Natural Sources Reserech and Education Center of West Azarbayjan Province, Urmia, Iran

Genetic resources evaluation with specific interest in grain, oil crops, forage

Abdullah ÖKSÜZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Besin Kompozisyonu, makro ve mikro element analizleri, yağlar ve yağ asitleri kompozisyonu

A.K.M. Shahidullah

University of Manitoba / Canada

Community-Based Green Micro-Enterprise: Fostering Sustainability through Linking Ecosystem Goods and Services, Microcredit and Poverty Alleviation

Akos Mathe

University of West Hungary

Medicinal plants, aromatic plants, secondary metabolites, horticulture, plant ecology

Alban Ibraliu

Agricultural University of Tirana (Albania)

Agronomy, Medicinal Plants and Herbs, Biodiversity, Plant Biotechnology, Medicinal Plants

Anna Pick Liong

International Medical University, MY

Human biology,Plant Biotechnolog,Phytochemistry,Edible vaccines

Ayla KAYA

Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Bitki sistematiği, Bitki morfolojisi, Bitki anatomisi, Tıbbi Bitkiler ve Bitki Kimyası

Basharat Syed

BIOMIN Holding GmbH, Austria

Product Manager

Bülent GÜMÜŞEL

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji, toksikoloji, klinik eczacılık

D.Nagasamy Venkatesh

Jss College of Pharmacy, IN

Formulation and development of oral sustained release dosage forms.Dissolution enhancement of poorly soluble drugs by solid dispersion techniques, Development and evaluation of nanoparticulate drug delivery systems

Elvira Gille

NIRDBS / “Stejarul” Biological Research Centre (Romania)

Biologist, Medicinal Plants and Nutraceutics

Essam Makky

University Malaysia Pahang, MY

Faculty of Industrial Science and Technology

Evelyn Wolfram

Zurich University of Applied Sciences, Wädenswil (Switzerland)

Extraction, Phytochemistry, High-Performance Liquid Chromatography

Fatih DEMİRCİ

Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi, Fitoterapi, Bitkisel Drog Preparatları, Biyoaktivite, Biyoteknoloji

Gülden Zehra OMURTAG

İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Kimyasal Karsinojenez, Mutajenez ve Teratojenez, Klinik Toksikoloji, Doğal Maddeler Toksikolojisi, Forensik Toksikoloji Endüstriyel, Toksikoloji Pestisit Toksikolojisi İleri Ksenobiyotik, Metabolizması, İleri Çevre Toksikolojisi, Mesleki Toksikoloji

Gülendam TÜMEN

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Farmakognozi, Essential oil, Sistematik Botanik, Bitki Kimyası, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi

Harun DIRAMAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Tahıl Bilimi ve Teknolojisi, Yağ Bilimi ve Teknolojisi, Zeytinyağı Kimyası ve Teknolojisi, Sofralık Zeytin Teknolojisi, Zeytinyağı ve Sofralık Zeytinlerde Duyusal Analizler, Enstrümental Analizler (GC, HPLC, Spektroskopi), Tağşiş, Coğrafi İşaret, Bilim Tarih

Hessam El Enshasy

Universiti Teknologi Malaysia (utm), MY

Institute of Bioproduct Development

Hüseyin FAKİR

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

Orman ağaçları, Vejetasyon, Flora, Odun dışı orman ürünleri

Irwandi Jaswir

International Islamic University Malaysia, MY

Analysis of non-halal substances in food items

İffet İrem TATLI ÇANKAYA

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik ve Etnobotanik; Bitkilerin morfolojik ve anatomik incelemeleri, bilimsel bitki çizimi; Bitki Kimyası: Doğal kaynaklardan bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini çalışmaları; Analitik Çalışmalar: Tıbbi bitki ekstreleri ve saf bileşikler üzerinde HPLC analizleri, standardizasyon çalışmaları; Antioksidan aktivite çalışmaları; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Fitoterapi, Homeopati, Aromaterapi; Tıbbi çaylar, Fitokozmetikler

İlkay ERDOĞAN ORHAN

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Tıbbi bitkiler üzerinde biyolojik aktivite,, biyolojik aktivite-yönlendirmeli fraksiyonlama ve izolasyon Tıbbi bitkilerden doğal bileşiklerin izolasyonu, Fitokimya ve analitik farmakognozi, Deniz canlılarından elde edilen maddeler ve biyolojik aktiviteleri

İlkay GÖK

Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gıda Mühendisliği, Kalite Kontrol, Gastronomi, Sağlıklı Beslenme, Yenilebilir Otlar, Duyusal Analizi, Kahve.

Jong-Bae KIM

Handong Global University

Korean Mistletoe

Kevser EROL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Lamia Hamrouni

INRGREF, Tunisia

Biotechnology, Essential Oils, Medicinal Plants and Herbs, Antibacterial Activity

Leopold Jirovetz

University of Vienna, Austria

GC/MS analysis of essential oils, Antimicrobial activity of essential oils

Luís Gaspar Pedro

University of Lisbon, Portugal

Essential oils, phytochemistry, aromatic plants, natural products, in vitro culture

Mahmut TOKAÇ

İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi, Diş Hekimliği Tarihi, Eczacılık Tarihi, Tıbbi Etik

Milen Georgiev

Institute of Microbiology

Plant Biotechnology, biotechnology, natural product chemistry, antioxidant activity

Mohammed Mosihuzzaman

University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh

Natural Product Chemistry, Anti-diabetic Plant Materials, Anticancer and Anti-HIV Plant Materials, organic pollutants, Mechanism of blood-sugar lowering action of anti diabetic plant materials. Medicinal Plants

Mohammad Sanad Abu-Darwish

School of Pharmacy, University of Mississippi

Phytochemistry, Pharmacognosy and Natural Product Analysis. Pharmacological Activities and Toxicity of Medicinal Plants. Medicinal Plants &Natural Products Quality Control. Ethnopharmacology

Murat KARTAL

Bezmialem Vakıf Ünive­rsitesi, Fitoterapi Me­rkezi

Tıbbi ve Aromatik Bit­kiler, Bitkisel Ürünl­er, Bitkisel İlaçlar,­ Bitkisel Hammadde El­desi, Bitkisel Ürünle­rde Kalite ve Bitkise­l İlaçların Ruhsatlan­dırılması

Mustafa YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi, Stres Fizyolojisi

Müberra KOŞAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Bitkisel ilaçlar, bitki kimyası, doğal maddelerin saflaştırılması, kalite kontrol, analitik farmakognozi, antioksidan aktivite, doğal bileşiklerin biyolojik aktiviteleri

Münir ÖZTÜRK

Fellow of the Islamic World Academy of Sciences

Ecology & Environmental Sciences

Nazım ŞEKEROĞLU

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu

Uçucu Yağların Ekstraksiyonu ve Kromatografik Analizler, Farmasotik Botanik

Neşet ARSLAN

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Tıbbi ve Aromatik bitkiler

Noor Akhmazillah Mohd Fauzi

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, MY

Chemical & Bioprocess Engineering, Propagation of Eurycoma longifolia cells suspension in airlift reactor., The quality and lipid profiles of heat treated palm oil whole extract

Nurul Huda Abd Kadir

Faculty of Science and Technology, University Malaysia Terengganu, MY

Plant Physiology, molecular biology

Olga Duarte Silva

University of Lisbon, Portugal

Medicinal plants, natural product chemistry, traditional medicine, african traditional medicine

Osman SAĞDIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya – Metalurji Fakültesi

Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, antioksidan ve antimikrobiyaller, Probiyotikler, laktik asit bakterileri ve starter kültürler, Baharat, ekstraktlar ve uçucu yağlar, Bal ve arı ürünleri

Salih TERZİOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

Kapalı Tohumlular, Açık Tohumlular, Orman Botaniği, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Flora ve Vejetasyon, Bitkilerde Sıralı Değişim ,Vejetasyon Haritalama

Sezgin AYAN

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi

Tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve yetiştirme teknikleri, seracılık ve fidanlık teknikleri, gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi

Svetlana Kulevanova

Faculty of Pharmacy, University of Skopje (Macedonia)

Antioxidants, essential oils

Vidushi Neergheen-Bhujun

University of Mauritius, Faculty of Science, Department of Health Sciences

Safety and Efficacy of phytotherapeutics and traditional medicines in the prevention and management of non-communicable diseases.

Yavuz BAĞCI

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi

Biyoloji, Etnobotanik

Yüksel KAN

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması, Islahı, Üretimi, Kalite Standardizasyonu, Fitoterapide Kullanılan Bitkisel Ürünler, Biyolojik Aktiviteleri.

WordPress Image Lightbox Plugin