Önemli Hususlar

Önemli Hususlar

Değerli Kongre Katılımcıları,

Kongremiz için aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekmektedir. İlgili konuları özenle okuyarak, eserin tanzimini lütfen kurallara riayet ederek gerçekleştiriniz.

* Kongre açılış programı 9 Mayıs 2017 tarihi ile başlayacak olup, kabul mektuplarında tarihle ilgili güncelleme yapılmıştır. Kabul mektuplarını online olarak temin edebilirsiniz. Aynı adresten aşağıdaki resimde göründüğü şekilde kayıt durumunu da görebilirsiniz. ( http://bys.tabkon.org/author/status.php ).

Resim 1: Kongre kaydının başarılı bir şekilde yapıldığına dair örnek görüntü.
Resim 2: Kongremize kaydının henüz yapılmadığına dair örnek bir görüntü.

* Kongre ücretini ödemeyen katılımcıların bildirileri, kongre programından ve bildiri kitapçığından çıkartılacaktır. Ücret ödeme için 03.05.2017 – Saat 12:30‘dan sonra gönderilen kongre ücretleri ile kayıt mümkün olmayacaktır. Kongreye gönderilen bildiriler içerisinde Kongre Kurallarında yer alan “Kongreye bir katılımcı başlıca yazar olarak en fazla 2 eser ile katılabilir.” kuralı nedeniyle ilk isim olarak 2 den fazla bildiri gönderen yazarların gönderi tarihine göre ilk iki bildirisi basılacak, diğer bildirileri basılmayacaktır. Bu nedenle 03.05.2017 tarihi itibari ile saat 12:30 a kadar bildiri düzenleme kısmı açık kalacak ve yazarlar ilgili güncellemeleri yapalabilecekler. Daha sonra bildiri kitapçığı üzerinde bir güncelleme yapılmayacaktır.

* Sözel bildirilerin MS Office PowerPoint 2010 ve üstü sürümde hazırlanması gerekmektedir. Sunumların soru-cevap dahil 15 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanması önem arz etmektedir. Sözlü sunularınızı ilgili formatta en geç 7 Mayıs 2017 tarihine kadar sunu@tabkon.org mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Poster bildiriler web sitesinde yazan kurallara göre İngilizce olarak hazırlanıp katılımcılar tarafından bastırılacak, kongre alanında görevli personel ve öğrencilerimiz tarafından poster alanında sergilenecektir. (http://www.tabkon.org/poster-yazim-kurallari/)

* Tam metinleri bildiri kitapçığında bastırmak isteyen katılımcılar, 5 Mayıs 2017 tarihine kadar tam metinlerini İngilizce olarak kongre bildiri yönetim sistemi sayfasından (http://bys.tabkon.org/author/upload.php) sisteme yükleyebilirler. Bu tarihten sonra gelen tam metinler kabul edilmeyecektir.

* Tam metinleri alan indeksli dergide yayınlanmasını talep eden katılımcıların web sayfasında yayımlanan süreci takip etmeleri gerekmektedir (http://www.tabkon.org/dergiye-tam-metin-bildiri-yukleme-islemi/).

* Tam metin bildiri kitapçığı web sitemizde paylaşılacaktır.

* Kongremize gönderilen bildiriler içerisinde sorumlu yazar olarak seçilen yazarın sunumu yapacağı varsayılacaktır. İlgili yazarın ismi, kongre özet bildiri kitapçığında altı çizili olarak belirtilecektir.

* Bildiri kitapçığı basımında “tıpkı basım tekniği” uygulanacaktır. Bu sebeple, bildiri gönderiminde yazılan bütün bilgiler olduğu gibi basıma geçecektir. Bu yüzden, kurum isimlerini yazmayan ya da iletişim bilgilerini yazmayan bildiri sahipleri için ilgili kısımların düzenlenmesi 3 Mayıs 2017 – Saat 12:30‘a kadar açık kalacak, daha sonra herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

İletişim için: http://www.tabkon.org/iletisim/

WordPress Image Lightbox Plugin